Kontakt

IT MATRIX

Kotlarska 4 
31-539 Kraków
biuro@itmatrix.pl 
123588406

Administratorem Twoich danych jest ITMATRIX Informatyka dla Każdego Aleksander Bucała z siedzibą w ul.Kotlarska 4/11, 31-539 Kraków, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6751512525, REGON: 360474970. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@itmatrix.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”. Więcej informacji znajdzie Państwo tutaj